21 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

S.C”LEGENDA NUCULUI”

S.C”LEGENDA NUCULUI”, cu sediul pe adresa: MD-4921, sat. Duşmani, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:Contract de vînzare cumpărare cu nr.8639 din 25.08.2009 autentificat de  notarul Patereu Claudia.