15 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

S.C.”Frigo-Term”SRL

S.C.”Frigo-Term”SRL, în persoana administratorului ȘCERBACOV GRIGORI,  cu sediul biroului in Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Pocrovca, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 1166 din 15.04.2011 și Contractului de vînzare-cumpărare nr. 6933 din 24.11.2011.