21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

RUSU SERGHEI

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. RUSU SERGHEI, cu domiciliul în or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 16 ap. 14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului cu privire la dreptul de moștenire testamentară, eliberat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 5683 la 13.11.2000.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 20.03.2024 conform contului spre plată nr. 97237.

Notarul Luchian Anatolie