22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Rusu Ion

Cet. Rusu Ion, domiciliat în or.Făleşti, str. C.Stamati, nr.5, ap.17, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de privatizare cu nr.731 din 09.02.1995, autentificat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .