18 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

RUSSU OLGA

RUSSU OLGA,  domiciliată  în  satul Frasin, raionul Dondușeni,  aduce la cunoștință pierderea originalele actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr. 4280 din 19.09.2014 și Certificatul de proprietate 4278 din 19.09.2014, eliberat de notarul public Danil Anghelina.