14 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

RUSSU LILIAN

Cet. RUSSU LILIAN, domiciliat în r-ul Teleneşti, s. Băneşti, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul  nr. 9 autentificat la data de 26.04.2012 de secretara primăriei Băneşti, r-ul Teleneşti, un exemplar in original al căruia se păstrează în arhiva deţinută de  notarul Sandu Ina.