21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

RUSSU IURI

RUSSU IURI,  domiciliat  în  mun. Bălți, str. Veteranilor, nr. xx, ap. xx,  aduce la cunoștință pierderea originalele actelor notariale: Contractul de vînzare cumpărare nr. 4259 din 13.11.2000, autentificat de notarul Ludmila Dolineanu. COJOCARI VERA