2 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Russu Dacian

Cet. Russu Dacian,  domiciliat(ă) pe adresa: Republica Moldova, or. Rîșcani, str. A. Lăpușneanu nr. xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare nr. 4262 din 13.09.2014, autentificat de  notarul public Rățoi-Moisa Silvia, originalul căruia se păstrează în arhiva notarului Rățoi-Moisa Silvia.