5 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Russu Alexandra

Cet. Russu Alexandra, domiciliată în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare nr. 1-380 din 07.05.1971, autentificat de notarul Guzenco E.