4 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Rusnac Rodion

d-nul Rusnac Rodion , domiciliat în  s. Hădărăuți, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar , din data de 19.07.2018, nr. 7129, întocmit de către notarul Gîrtopan Valentina, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinței, 65/6, R. Moldova.