5 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

RUBAN Mariana

Cet. RUBAN Mariana, domiciliată în s. Brînzeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 3809 din 13.08.2004 autentificat de notarul Morea Galina, pe numele Streleţchii Andrei.