22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ROTARU TAMARA

Cet. ROTARU TAMARA, domiciliată în r-nul Floreşti s.Vertiujeni, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatului de moştenitor testamentar înregistrat cu nr. 5398, eliberat la data de 27.12.2012, de către Notarul public Buzu Iadviga, cu sediul biroului în or. Floreşti str. 31 August nr.47