27 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

ROTARU SAVA

cet. ROTARU SAVA, domiciliat în mun. Chişinău, Cricova, str. Cuza Vodă nr.8, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor testamentar nr. 4183 din 14.09.2004, eliberat de către notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.