2 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Rotaru Marin

Cet. Rotaru Marin, domiciliat în r-l Florești, s. Putinești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Acordul adițional nr. 2 la contractul de ipotecă  nr. 1-619 din 18.11.2020, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana.