5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ROTARU LIUBA

cet. ROTARU LIUBA, domiciliată în sat. Step-Soci, raionul Orhei , aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de moştenitor legal nr. 1487 din 23.02.2012, eliberat de notarul public Levinţa Valentina, cu sediulîn mun. Orhei.