2 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

ROTARI SVETLANA

cet.ROTARI SVETLANA, născută la 08.03.1979, cetățenia MD, IDNP 2002038134539, domiciliată în satul Lunga, raionul Florești, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Certificatul de moștenitor legal nr.319 din 13.02.2003, eliberat  de notarul Condorachi Olga, cu sediul în or.Sîngerei, str.Independenței, nr.89/1, R.Moldova pe numele cet.ROTARI SVETLANA, născută la 08.03.1979,cet.CUDALB PARASCOVIA, anul naşterii 24.05.1989 și  cet.CUDALB SERGHEI, anul naşterii 25.03.1983.