28 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ROTARI SERGHEI

Cet. ROTARI SERGHEI, domiciliat în s. Vadul Leca, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 6892 eliberat la data de 03.10.2017 de notarul Sandu Ina,  exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului.