17 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Rotari Serghei

Cet. ROTARI SERGHEI, domiciliat in s. Vadul Leca, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr. 6892 eliberat de notarul Sandu Ina, la data de 03.10.2017.