30 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Rotari Lilia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Rotari Lilia, cetățean al R. Moldova, născută la data de 15.02.1964, număr de identificare 2006025079793, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, rl. Anenii Noi, sat. Bulboaca, str. Suveranității, nr. 1, ap. 53, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată, nr. 4622 din data de 09.10.1996 autentificat de către Pârcălab Valentina, notar de stat la BNS Anenii Noi.