25 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ROTARI IVAN

   Cet.ROTARI IVAN, domiciliat sat. Chetriş, r-nul Făleşti Republica  Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  contractului de donaţie cu nr. 4130 din 02.07.2002, autentificat la biroul notarial de stat din or.Făleşti.