18 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Rotari Alexandr

Cet. Rotari Alexandr, domiciliat pe adresa: satul Sturzovca, r-nul Glodeni  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vînzare cumpărare  cu nr. 426 autentificat  de notarul Patereu Claudia cu sediul în or. Glodeni la data de 30.01.2002.