10 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Roșioru Tudor

Cet. Roșioru Tudor, domiciliat în Republica Moldova, r.Ialoveni, sat.Bardar aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.7226 din 13.07.2015, emis de notarul Ganța Dorina, or.Ialoveni.