28 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Roşca Pavel

Cet. Roşca Pavel, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr. xx bl. xx ap. xx, număr de identificare 0993004485066, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1528 din 01.02.2011, autentificat de notarul public Ion Conoval.