3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ROŞCA MARIA

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. ROȘCA MARIA, cetățean a R. Moldova, data naşterii 18.03.1950, IDNP 2006035017956, domiciliată în R. Moldova, r-nul Telenești, satul Ghiliceni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 1749 din 16.06.2000, eliberat de notarul din or. Sîngerei – G. Horoșaia (licența nr. 027).