7 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Roşca Ivan

Cet. Roşca Ivan, domiciliat pe adresa: satul Danu, r-nul Glodeni,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal cu nr. 15115 eliberat de notarul public  Patereu Claudia cu sediul ăn or. Glodeni la data de 27.10.2011.