29 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Roșca Ion

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

cet. Roșca Ion, născut la 22.10.1981, IDNP 0980808028438, domiciliat în R. Moldova, mun.Chișinău, str.Ceucari, nr.2, ap.37, în calitate de moştenitor a cet.Bunduchi Semion, decedat la data de 19 decembrie, anul 2023, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor eliberat unicului moștenitor în baza legii nr.5806 din 22.06.2020, eliberat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V. Mahu nr.143/1.