25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ROŞCA Elizaveta

Cet. ROŞCA Elizaveta, domiciliată în s. Lopatnic, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr.1364 din 05.04.2000 eliberat de notarul Morea Galina.