31 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ROŞCA ALEXANDRU

Cet.ROŞCA ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Albişoara, nr.16, ap.10, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor cu nr.10145 din 16.09.2005, eliberat de către notarul Romanescu Mihai din or.Rezina pe numele cet.Roşca Ivan.