13 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

ROPOT Emilia

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. ROPOT Emilia, domiciliată în s. Brînzeni, r-nul Edineţ, R. Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 3600 din 02.05.2008 autentificat de notarul Morea Galina.