2 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Romanov Boris

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Romanov Boris, domiciliat în mun. Bălţi, str. T.Ciobanu, nr.58, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de donaţie cu nr.921 din 25.01.2018, autentificat de notarul Şoldan Iurie din or. Făleşti .