23 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Romaniuc Valentina

Cet. Romaniuc Valentina, domiciliată pe adresa: satul Danu r-nul Glodeni  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certiicatul de moştenitor legal  cu nr. 9105 eliberat  de notarul  public Patereu Claudia cu sediul în or. Glodeni la data de 04.07.2011.