22 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Romaniuc Liudmila

Cet. Romaniuc Liudmila, domiciliată pe sdresa: satul Danu, r-nul Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  Certificat de moştenitor legal  nr. 3847  din 18.07.2002 eliberat de notarul Patereu Claudia.