17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Roman Svetlana

Cet. Roman Svetlana, domiciliată pe sdresa: str. Vasile Zgîrcea 14, ap. 53, or. Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:  Contractul de vînzare cumpărare  nr.927  din 30.01.2006 întocmit de notarul Patereu Claudia.