25 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

ROGACIOVA ANGELA

Cet. ROGACIOVA ANGELA, domiciliată în or. Făleşti, str. N. Testemiţeanu, nr. 112, R.Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de mostenitor testamentar eliberat cu nr.  1570 de notarul L.Tatian la data de 14.03.2005.