14 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ricica Evghenia

Cet. Ricica Evghenia, domiciliată în or. Rîșcani, str. Oziornaia, nr. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de proprietate nr. 2/6-5713 din 27.10.1992, întocmit de notarul Matușevschi Lucia, pe numele cet. Perju Ana.