14 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Revenco Liudmila

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Revenco Liudmila,  domiciliat(ă) în mun. Soroca str. Viilor nr. xx ap. xx,   Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 5865 din 22.10.2018, întocmit de notarul Radu Boldescu.