4 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Repeţchii Angela

cet. Repeţchii Angela, domiciliată în Soroca, str.Doinei xxxx, Republica Moldova,  aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contract de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă nr.137 din 31.01.1997,   autentificat de notarul Radu Marco,  ce se păstrează în arhiva notarului Radu Marco