10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Rementov Valeri

Cet.Tcaci Valentina, domiciliată în mun.Edineţ, str.Mihai Eminescu nr.26, ap.1, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal nr.3534 din 16.06.2005, eliberat de notarul Luca Petru.