23 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Rău Liuba

Cet. Rău Liuba, cetăţeana Republicii Moldova,domiciliată în raionul Şoldăneşti, satul Poiana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de schimb Nr. 362 din 26 februarie 2002 /douăzeci și şase februarie două mii doi/ autentificat de notarul Pietraru Iurie.