29 iulie, 2022 Aviz pierdere act notarial

RAILEAN TATIANA

Cet. RAILEAN TATIANA, domiciliat (ă) pe adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Arh. Mihail, nr.34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Certificatului de moștenitor legal eliberat comoștenitorilor în baza legii la 22.09.2020, cu nr.1/178