1 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

RADU NADEJDA

Cet. RADU NADEJDA, cod personal 200403502897, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor nr. 1-341 eliberat la data de 05.03.2021 de notarul Sandu Ina.