24 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Radu Maria

Radu Maria, cu domiciliul în or.Vulcănești, str.Sov.Armia nr.xx, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract nr.1541 din 10.03.2008, întocmit de notarul Tiuliu Natalia.