17 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Racu Serghei

Cet. Racu Serghei, cetăţenia R. Moldova, născut la 16.06.1972, c/p. 2003047017628, domiciliat: R. Moldova, raionul Șoldănești, satul Socola, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatului de moștenitor legal nr. 7698 eliberat la 26.09.2007 de către notarul privat, Cornos Elena, cu sediul or. Rezina, strada 27 august nr. 44, ap. 38.