11 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

RACOVIȚA EVGHENIA MIHAIL

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. RACOVIȚA EVGHENIA MIHAIL, cu domiciliul în R. Moldova, r-nul Ungheni, s. Cetireni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 2039 din 27.02.2018, eliberat de Notarul Lidia Nagherneac.