19 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Puzic Grigori

Notarul Panciuc Aurica la cererea cet.Puzic Grigori, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.mda.

Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet.Puzic Grigori, domiciliat  în Republica Moldova, rnul Sîngerei, sat.Octeabriscoe,  aduce  la  cunoștință  pierderea  originalului  actului  notarial:Certificatului de moştenitor legal cu nr.7919 din 26.12.2017,  eliberat de notarul Panciuc Aurica, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.83/4, pe numele cet.Puzic Grigori.