28 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Purcel Andrei

Cet. Purcel Andrei, cu domiciliul în or. Ialoveni str. Nucarilor nr.xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  Contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor, autentificat de Suhaia Liubovi  cu nr. 4664 la  20.11.2001.