16 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Prohorov Anatolie

Cet. Prohorov Anatolie, domiciliat în mun. Bălți, str. Suceava, nr. 15, ap. 52, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 2098 din 05.04.2006, întocmit de notarul Dimitriu Svetlana, pe numele cet. Țopa Liudmila.