21 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PROFIR MAIA

Cet. PROFIR MAIA, cu domiciliu în mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, 28/1, ap. 1, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Certificat de moștenitor legal nr. 3382 din 23.06.2020, eliberat de notarul Danil Anghelina.