20 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Prodan Verjiliu

Cet. Prodan Verjiliu, domiciliat în mun. Bălți, str. 31 august, xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare-cumpărare nr.3476 din 04.07.2000, întocmit de notarul Coțeruba Tamara.