2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

PRODAN PETRU

cet. cet. PRODAN PETRU, domiciliat ]n mun. Orhei, str. Alexandru Donici nr.17, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractual de vânzare-cumpărare nr. 6870 din 10.10.2014, autentificat de către notarul public Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei